login: sekretariat.zseslupca@o2.pl hasło: ekonomik mapa strony   |
SmodCMS

Kilka słów o szkole

 

Działalność słupeckiego Ekonomika, bo tak szkoła nazywana jest potocznie przez uczniów, sięga czasów przedwojennych. W 2006 r. obchodziliśmy 80-lecie swego istnienia. Historia i tradycja szkoły kształtowała się na przestrzeni dziesięcioleci i na stałe wpisała się w życie mieszkańców Słupcy i Powiatu Słupeckiego. Z historią szkoły związana jest osoba jej patrona - działacza społecznego Wielkopolski Maksymiliana Jackowskiego.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych to nie tylko kształcenie w różnych kierunkach i specjalnościach czy przygotowywanie do zewnętrznych egzaminów. ZSE to placówka, która uczy, wychowuje, kładzie nacisk na kształtowanie postawy patriotycznej, świadomości obywatelskiej i  wizerunku młodego człowieka otwartego na świat i  zmiany, jakie niesie za sobą XXI wiek. Życie społeczności szkolnej to zajęcia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, szkolne uroczystości i imprezy wpisujące się na stałe w tradycje szkoły.