login: sekretariat.zseslupca@o2.pl hasło: ekonomik mapa strony   |
SmodCMS

Kierunki kształcenia

  

Klasa / zawód

Przedmioty punktowane

Przedmioty rozszerzone

Kwalifikacje

 

1a / Technik  

       ekonomista

 

matematyka,

geografia,

język obcy

 

 

matematyka,

geografia

 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności  

           w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

1ż/ Technik żywienia

       i usług

      gastronomicznych

 

matematyka,

biologia,

język obcy

 

matematyka,

język obcy

 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług

           Gastronomicznych

 

 

1r / Technik organizacji reklamy

 

matematyka, informatyka,

język obcy

 

 

język polski,

język obcy

 

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A. 27. Organizacja i prowadzenie kampanii

             reklamowej

1l / Technik logistyk

 

matematyka,

geografia,

język obcy

matematyka,

WOS

A.30. Organizowanie i monitorowanie     

          przepływu zasobów i informacji w

          procesach produkcji, dystrybucji

          i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi

          podczas realizacji procesów

          transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu

         zasobów i informacji w jednostkach

          organizacyjnych

 

 

               

 

Technik organizacji reklamy

 

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie  (Mark Twain)

 

Poznasz zasady organizacji reklamy - pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określania i realizacji celów reklamowych przedsiębiorstwa, tworzenia przekazów reklamowych. Nauczysz się organizować działania promocyjne przedsiębiorstwa oraz zlecać i wykorzystywać badania o charakterze reklamowym.

 

Zatrudnienie: agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych, biura ogłoszeń, działy promocji, a także środki masowego przekazu, biura prasowe, studia graficzne.

 

Absolwenci technikum mogą studiować na kierunkach społecznych i ekonomicznych na uniwersytecie, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

 

 

Technik logistyk

                                                     Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny,

ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma (Ken Blanchard)

 

Jesteś kreatywna/y i przedsiębiorcza/y – sprawdzisz się jako logistyk! Poznasz tajniki  konfigurowania zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (oprogramowania komputerowego, transportu) tak, by osiągać jak najlepsze wyniki  finansowe firmy. Przyswoisz sobie wiedzę z ekonomii logistyki i systemów logistycznych, podstaw transportu i spedycji, zarządzania zapasami i magazynem, prawa.

 

Zatrudnienie: działy logistyki przedsiębiorstw handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Uczniowie po technikum logistyki mogą kontynuować naukę w swojej dziedzinie lub na kierunkach ekonomicznych. Szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, gdzie wielu naszych uczniów zdobywa wyższe wykształcenie

 

Technik ekonomista

 

Mądry człowiek nie czeka na okazje - sam je stwarza (Francis Bacon)

 

Wybierając naukę w technikum ekonomicznym, zdobędziesz wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, poznasz mechanizmy funkcjonowania gospodarki, nauczysz się prowadzenia księgowości, organizacji i technik pracy biurowej.

 

Zatrudnienie: stanowiska  przy pracach ekonomiczno-biurowych, gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności  z zakresu finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Zdobyte umiejętności pozwolą ci także podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Technikum ekonomiczne ułatwia studia na kierunkach ekonomicznych. Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu.

 

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Po dobrym obiedzie człowiek jest skłonny wszystkim wybaczać (Oskar Wilde)

 

Wybierając ten kierunek, nauczysz się  przygotowywać potrawy kuchni polskiej i popularnych kuchni świata. Poznasz czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców i produktów kulinarnych.

 

Zatrudnienie: wszystkie typy zakładów gastronomicznych: restauracje, bary, kawiarnie, stołówki, domy opieki, instytucje zajmujące się obrotem żywnością, upowszechnianiem wiedzy o żywieniu; możliwe także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Uczniowie po technikum z powodzeniem mogą kontynuować naukę w swojej dziedzinie lub na kierunkach ekonomicznych. Szczególnym powodzeniem cieszy się Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu