login: sekretariat.zseslupca@o2.pl hasło: ekonomik mapa strony   |
SmodCMS

Dyrekcja szkoły

  Stanowisko:

  Imię i nazwisko

  dyrektor

  mgr Irena Grzeszczak

  wicedyrektor

  mgr Grażyna Bich

  wicedyrektor

  mgr inż. Kamila Czerniak

 

Kadra pedagogiczna

  Komisja przedmiotów humanistycznych:

  mgr Dorota Adamczewska

  mgr Marzena Bartosik

  mgr Joanna Fałdzińska

  mgr Grażyna Garsztka

  mgr Jolanta Górecka

  mgr Maciej Halaba

  mgr Katarzyna Maciocha

  mgr Małgorzata Ochocka

  mgr Sebastian Rogalski

  mgr Krzysztof Szkopek

  Komisja przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

  mgr inż. Anna Basińska

  mgr inż. Kamila Czerniak

  mgr inż. Robert Góreczny

  mgr Arleta Herudzińska

  mgr Roman Maruszczak

  mgr Krystyna Markiewicz

  mgr Paweł Przygocki

  mgr Romana Szurek

  mgr Urszula Szymczak-Czarcińska

  Komisja wychowania fizycznego:

  mgr Ewa Bury

  mgr Ryszard Karasiński

  mgr Henryk Wyszyński

  Komisja języków obcych:

  mgr Ewelina Danielewicz

  mgr Joanna Gałan

  mgr Magdalena Jakubowska

  mgr Karolina Rakowicz

  mgr Dorota Szczap

  mgr Dariusz Woźniak

  mgr Sylwia Zawrot

  Komisja przedmiotów zawodowych:

  mgr Wioletta Adamczewska

  mgr Sylwia Barciszewska

  mgr Grażyna Bich

  mgr Krzysztof Celka

  mgr inż. Barbara Głuszczuk

  mgr Justyna Grobelna

  mgr inż. Arkadiusz Kania

  mgr Henryka Pińska

  mgr Renata Piotrowska-Woźniak

  mgr Wanda Polska

  inż. Szymon Pruszyński

  mgr Alina Raczkowska

  mgr Anna Rajzner

  mgr Katarzyna Rejer

  mgr Jolanta Swat

  mgr Ewa Ulatowska

  Pedagog szkolny

  mgr Aneta Gmachowska

 

Pracownicy administracji szkoły

 

  Imię i nazwisko

  Stanowisko:

  mgr Sylwia Barciszewska

  kierownik administracyjny

  mgr Marta Bączak

  samodzielny referent ds. administracyjnych

  mgr Anita Czarkowska

  specjalista ds. kadrowych

  mgr Agnieszka Szymaszek

  główny księgowy

  mgr Małgorzata Machowiak

  referent ds. księgowych

  Monika Guziołek

  referent 

  Joanna Pietrzak

  referent ds.administracyjnych