Aktualizacja przeglądarki Microsoft Edge

Uruchomienie wideokonferencji na webaplikacji Jitsi

Rozpoczęcie pracy z Microsoft Teams - instrukcja dla nauczycieli

Rozpoczęcie pracy z Microsoft Teams - instrukcja dla uczniów

Zakładanie konta na serwerze Discord

Procedura przyłączenia serwera szkolnego do konta na Discordzie