bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 13
62-400 Słupca

Dyrektor: mgr Danuta Szpiler

tel. 63 213 22 44
tel./fax 63 213 22 45
e-mail: pcprslupca@wp.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:

7.30-15.30

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w godzinach:

8.00-13.00

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15.02.2017

 Dotyczy: Postępowania w ramach rozeznania rynku na prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych dla 14 dzieci z rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu słupeckiego w projekcie W RODZINIE SIŁA I MOC nr RPWP.07.02.01-30-0029/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

30.01.2017

Dotyczy:  postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług psychologicznych dla 20 rodzin zastępczych z terenu powiatu słupeckiego, będących uczestnikami projektu pt.: „W RODZINIE SIŁA I MOC”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

12.01.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca

 

 

NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT W DZIALE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

28.12.2015

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPCY

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent

 w Dziale ds. Osób NiepełnosprawnychOpublikował: Robert Góreczny
Publikacja dnia: 20.02.2018
Podpisał: Robert Góreczny
Dokument z dnia: 22.07.2014
Dokument oglądany razy: 6 228