bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15.02.2017

 Dotyczy: Postępowania w ramach rozeznania rynku na prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych dla 14 dzieci z rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu słupeckiego w projekcie W RODZINIE SIŁA I MOC nr RPWP.07.02.01-30-0029/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

30.01.2017

Dotyczy:  postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług psychologicznych dla 20 rodzin zastępczych z terenu powiatu słupeckiego, będących uczestnikami projektu pt.: „W RODZINIE SIŁA I MOC”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Opublikował: Robert Góreczny
Publikacja dnia: 22.07.2014
Podpisał: Robert Góreczny
Dokument z dnia: 22.07.2014
Dokument oglądany razy: 8 985