Regulaminy i programy szkolne

O szkole » Regulaminy i programy szkolne

 • ico01.pdf, Program wychowawczy - prokilaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie na rok szkolny 2016/2017
 • ico02.pdf, Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico03.pdf, Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico04.pdf, Procedura kontroli frekwencji uczniów 2014
 • ico05.pdf, Terminarz turnusów (kursów) i konsultacji dla „pracowników młodocianych” rok szkolny 2016-2017
 • ico06.pdf, Podręczniki na rok szkolny 2018/2019
 • ico07.pdf, Ceremoniał szkolny
 • ico08.pdf, Ramowe plany nauczania - liceum
 • ico09.pdf, Ramowe plany nauczania - szkoły zawodowe
 • ico10[1].pdf, Ramowe plany nauczania - technika
 • ico11[1].pdf, Podanie do szkoły / Kwestionariusz osobowy
 • ico12[1].pdf, Zaświadczenie - umowa nauki zawodu
 • ico13[1].pdf, Szkolny zestaw programów nauczania
 • ico20.pdf, Raport z ewaluacji całościowej w Liceum Ogólnokształcącym
 • ico21[1].pdf, Instrukcja Dziennik Elektroniczny
 • ico22.pdf, Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
 • ico27.doc, Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Zagórowie
 • ico29.pdf, Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu zalacznik_17_egz_pis
 • ico30.pdf, Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu zalacznik_17_egz_prakt
 • ico31.pdf, Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico32.pdf, Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico33.pdf, Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico34.pdf, Regulamin Szkolnego Koła LOK nr. 16-11 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico35.pdf, Regulamin Koła Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico36.pdf, Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS - InterRisk
                       

Facebook